fbpx Skip to main content

dk fyrir sveitarfélög

Sveitarfélög þurfa öflugt fjárhags- og upplýsingakerfi. dk viðskiptahugbúnaðurinn er alhliða viðskipta- og upplýsingakerfi, sérlega hentugt fyrir sveitarfélög.   Hann er að fullu þróaður á Íslandi fyrir íslenskar aðstæður og hefur verið vinsælasti viðskiptahugbúnaðurinn í um 20 ár.

Auðvelt að taka í notkun

Afar auðvelt er að taka kerfið í notkun.  Kerfið kemur nánast að segja full uppsett með leiðbeiningum.  Með kerfinu fylgja full uppsett fyrirtækjaform (15 stykki), m.a. fyrir Sveitarfélög.  Hvert fyrirtækjaform inniheldur tilbúinn bókhaldslykil með tengingum við undirkerfin, uppsettan rekstrar- og efnahagsreikning ásamt sundurliðunum og sjóðstreymi.

Allt fyrir bókhaldið

Við höfum allt fyrir bókhaldið, reksturinn, áætlanir og launin sniðið að sveitarfélögum  með þeirra bókhaldslykli (tegundum með GFS flokkun og COFOG flokkun), stofnunum, málaflokkum og deildum (deildarskiptingu), fyrirtækjum (A-,B- og C-hluta).

Greiningar

Hægt er að prenta út ársreikning sveitarfélagsins, málaflokkayfirlit, ársreikning fyrir deildir (deildaryfirlit), rekstrarreikning fyrir sjóði, sjóðsstreymi og margvíslegar greiningar niður á þessar víddir (stofnanir, málaflokka, tegundir, deildir, fyrirtæki, GFS og COFOG).

Áætlanir

Áætlanir má vinna inni í kerfinu, senda yfir í Excel til frekari vinnslu og lesa síðan inn aftur inn í dk.  Hægt er að vera með svo kallaða „rammaáætlun“ (fjárhagsáætlun 1) og búa til breytingar/mismunandi sviðsmyndir út frá henni (viðauka/fjárhagsáætlun 2, 3 eða 4).  Allar skýrslur og greiningar má síðan taka út með samanburði við áætlun.  Hægt er að taka út aðalbók með samanburði við áætlun og sjá hvað mikið er eftir af áætluninni (eða hvað mikið er komið umfram áætlun).

Kerfiseiningar

dk fyrir Sveitarfélög inniheldur allar algengar kerfiseiningar eins og fjárhags-, banka-, sölu-, birgða-, innkaupa- og launakerfi og í viðbót inniheldur það öflugt viðskiptamanna- og sölumannakerfi (CRM), verk- og tímaskráningarkerfi og lausnir fyrir snjalltæki og vef eins og tímaskráningu, verkskráningu, reikningagerð, greiningarteninga/-borð (e. Dashboard). Í öllum kerfiseiningum dk eru að finna öflug greiningartól, hvort sem unnið er með fjárhag, viðskiptamenn, lánardrottna, sölu, birgðir, innkaup, verk eða laun.  Greiningarvinnslurnar virka frá upphafi og ekki er þörf á langri og erfiðri uppsetningarvinnu með tilheyrandi tilraunum og prófunum.

Tengingar

dk fyrir sveitarfélög hefur m.a. tengingu við Fasteignamatið/álagningarkerfi Þjóðskrár fyrir álagningu fasteignagjalda og útsendingu á þeim (greiðsluseðlar og rafræn birting í birtingarkerfi bankanna (RB)), tengingu við Hagstofuna til að skila inn gögnum (ársreikningi og fleira). Sjálfvirka skiptingu (úthlutun) milli deilda (aðalsjóðs) fyrir millifærslur. Hægt er að veita deildarstjórum (yfirmönnum stofnana) aðgang að kerfinu gegnum vefinn til að samþykkja reikninga, svo sem fyrir skóla og dvalarheimili án þess að þurfa að fara inn í dk

Rafræn samskipti

Öll rafræn samskipti, bæði við banka, kortaþjónustur (Borgun og Valitor), ríkisskattstjóra, lífeyrissjóði, stéttarfélög og fleiri aðila.

Aðrar lausnir fyrir sveitarfélög

dk býður upp á afgreiðslukerfi fyrir söfn, sundstaði ofl. með tengingu við aðgangshlið. Afgreiðslu- og sölukerfi fyrir gistisölu með sjálvirkum útreikningi á gistináttagjaldi og skýrslum til Hagstofu. Einnig er boðið upp á afgreiðslukerfi fyrir snjalltæki fyrir strætó og sjálfsafgreiðslukerfi sem hentar vel fyrir söfn.

Fyrir Sveitarfélög

dk viðskiptahugbúnaður er með lausnir fyrir allar stærðir sveitarfélaga

Öflugt fjárhagskerfi

 • Ársreikningur
 • Fjárhagsáætlanir
 • Aðalbók sveitarfélaga
 • Málaflokka yfirlit
 • Lykiltölur
 • Rafrænar afstemmingar
 • Rafrænt samþykktarkerfi
 • Rafræn skil til Hagstofu
 • Öflugar uppflettingar, skýrslugerð og greiningar

Fasteignagjaldakerfi sveitarfélaga

 • Rafræn samskipti við fasteignaskrá
 • Sjálfvirk álagning fasteignagjalda
 • Greiðsluyfirlit fasteignagjalda
 • Rafræn birting í heimabanka
 • Sambankavefþjónustur
 • Tenging við innheimtukerfi banka
 • Rafræn tenging við Valitor, Borgun og Kortaþjónustuna
 • Rafræn tenging við Motus, Inkasso og Alskil
 • Öflugar uppflettingar og skýrslugerð

Launa- og starfsmannakerfi

 • Aukastörf
 • Launadagbók
 • Málaflokkagreining launa
 • Rafræn skil á skilagreinum
 • Rafræn birting á launaseðlum
 • Rafrænar greiðslur á launum og launatengdum gjöldum
 • Launagreining
 • Launaseðlar á ensku
 • Stimpilklukkukerfi
 • Starfsmannakerfi

Nánari lýsing á virkni og notkun kerfis

Upplýsingatré

Í dk er að finna mjög öflugar yfirlitsmyndir, svo kallað upplýsingatré sem sýna yfirlit yfir valinn skuldunaut, lánardrottinn, starfsmann (sölumann) eða vöru svo dæmi sé tekið.  Framsetning þessara yfirlitsmynda er á tré formi sem þýðir að notandi getur opnað og lokað greinum í tréinu að vild.

Lykiltölur

Í dk eru mjög öflugar lykiltölugreiningar sem gera notanda mögulegt að halda annála um stöðu lykilstærða í rekstrinum, sjálfkrafa og eins langt aftur í tímann og óskað er.  Annála má skoða að vild, t.d. á myndrænan hátt og koma þannig auga á þróun og sveiflur í hinum ýmsu lykiltölum.

Samþykktarkerfi

Hægt er að veita deildarstjórum (yfirmönnum stofnana) aðgang að kerfinu gegnum vefinn af hvaða tölvu sem er til að samþykkja reikninga, svo sem fyrir skóla og dvalarheimili án þess að þurfa að fara inn í dk kerfið.

Fasteignamat ofl.

Tenging við Fasteignamatið/álagningarkerfi Þjóðskrár fyrir álagningu fasteignagjalda og útsendingu á þeim (greiðsluseðlar og rafræn birting í birtingarkerfi bankanna (RB)). Tengingu við Hagstofuna til að skila inn gögnum (ársreikningi og fleira).

dk í áskrift

dk í áskrift er þægileg leið fyrir Sveitarfélög. Engar takmarkanir eru á færslufjölda. Mjög fljótlegt er að taka kerfið í notkun því með kerfinu fylgja fulluppsett fyrirtækjaform fyrir Sveitarfélög.

Kerfishýsing

dk býður upp á kerfishýsingu fyrir viðskiptahugbúnað og tengd gögn.
Innifalið er hýsing á gögnum, sérsvæði, afritun, öryggisvarnir og SQL gagnagrunnur í fullkomnu tækniumhverfi.

Close Menu

dk - Íslenskar viðskiptalausnir