Skráning á námskeið

  Kennitala greiðanda (þarf)

  Símanúmer

  Nafn 1(þarf)

  Netfang 1(þarf)

  Nafn 2

  Netfang 2

  Skilaboð - Á hvaða námskeið viltu skrá þig?)

  Námskeið dk hugbúnaðar eru góður grunnur til að byrja með nýtt kerfi. Þar eru kennd öll helstu undirstöðuatriði dk kerfisins og farið er í helstu vinnslur dk kerfisins s.s.:

  • Gagnaflutning, þ.á.m. afritun yfir í Excel o.fl.
  • Flýtileiðir, afmarkanir, skjámyndir og fleira.
  • Möguleika dk fjárhagsbókhaldsins, uppsetningu, flokkun og skráningu bókhaldslykla. Uppsetningu fyrir virðisaukaskatt, ársreikninga,fjárhagsgreiningu og rafrænar bankaafstemmingar. Einnig verður farið í uppflettingar og útprentanir.
  • Uppsetningu á launþegum og framkvæmd launakeyrslna.
  • Sérstaklega verður farið yfir nýjungar, rafrænar sendingar skilagreina, launaseðla og fl.
  • Uppsetningu skuldunautakerfisins, skráningu skuldunauta, uppflettingar og helstu skýrslur. Farið verður í afstemmingu á skuldunautum, möguleika í innheimtum, útreikning og prentun vaxtanótna ásamt útprentun reikningsyfirlita. Eins verður farið yfir flokkun skuldunauta, greiningavinnslur og fl.
  • Uppsetningu og útprentun sölureikninga. Uppflettingar, skýrslur og greiningarvinnslur verða skoðaðar. Uppsetning nótulýsinga verður kynnt og farið yfir helstu möguleika í þeim málum. Markmiðið er að notandinn geri sér betur grein fyrir samspili kerfisins við önnur kerfi s.s birgðir og skuldunauta.
  • Uppsetningu birgðakerfisins, flokkun og innsetningu vara. Birgðaskráning og talning.
  • Notendum kennt á uppflettingar og skýrslur.
  • Farið er yfir feril þann sem notaður er í innheimtukerfinu, möguleika í afstemningum og innheimtum

  Verð pr. námskeið er 20.000.-

  ATH. Vinsamlegast tilkynnið forföll. Að öðrum kosti er sendur út reikningur á viðkomandi að upphæð 10.000.-

  Stundaskrá 2021

  Námskeið verða eingöngu kennd í fjarkennslu með Zoom forritinu næstu vikurnar. Gott er að hafa heyrartól með hljóðnema þar sem það dregur úr hættunni á umhverfishávaða.

  Námskeiðin taka yfirleitt um 3 klst. Tímalengd einstaka námskeiðs fer eftir aðstæðum og getur því orðið lengri eða skemmri.

  Nauðsynlegt er að rétt netfang þátttakenda sé skráð því boðað er til námskeiðsins með tölvupósti. Þáttakendur þurfa að smella á tengilinn sem er í póstinum og tengjast þá skjálfkrafa inn á námskeiðið.

  janúar 2021
  11. jan: 09:00-12:00 Grunnnámskeið
  11. jan: 13:00-16:00 Fjárhags / Lánardrottnanámskeið
  12. jan: 09:00-12:00 Skuldunauta / Innheimtunámskeið
  12. jan: 13:00-16:00 Birgðir / Sölureikningar
  13. jan: 09:00-12:00 Verkbókhaldsnámskeið
  13. jan: 13:00-16:00 Launakerfisnámskeið
  febrúar 2021
  08. feb: 09:00-12:00 Grunnnámskeið
  08. feb: 13:00-16:00 Fjárhags / Lánardrottnanámskeið
  09. feb: 09:00-12:00 Skuldunauta / Innheimtunámskeið
  09. feb: 13:00-16:00 Birgðir / Sölureikningar
  10. feb: 09:00-12:00 Verkbókhaldsnámskeið
  10. feb: 13:00-16:00 Launakerfisnámskeið
  mars 2021
  08. mars: 09:00-12:00 Grunnnámskeið
  08. mars: 13:00-16:00 Fjárhags / Lánardrottnanámskeið
  09. mars: 09:00-12:00 Skuldunauta / Innheimtunámskeið
  09. mars: 13:00-16:00 Birgðir / Sölureikningar
  10. mars: 09:00-12:00 Verkbókhaldsnámskeið
  10. mars: 13:00-16:00 Launakerfisnámskeið
  Empty section. Edit page to add content here.
  Þetta er góður grunnur til að byrja á með nýtt kerfi, þar sem kennd verða undirstöðuatriði dk kerfisins, s.s. flýtihnappar, afmarkanir og skjámyndir. Farið verður í gagnaflutning, þ.á.m. afritun yfir í Excel o.fl. Þegar fólk kemur á grunnnámskeið, er gott að hafa kynnt sér kerfið að einhverju leyti, svo námskeiðið nýtist sem best. Verð kr. 20.000
  Á þessu námskeiði er farið í bókanir í fjárhag dk. Farið er í samspil ýmissa undirkerfa í dk hugbúnaðnum annars vegar og dk fjárhagsbókhaldsins hins vegar. Á námskeiðinu er farið yfir: · Stofnun/viðhald bókhaldslykla · Færslu bókhalds í dagbók · Innlestur dagbókar · Innlestur úr öðrum kerfum · Bókun í lánardrottnakerfi · Uppflettingar · Skýrslur · Vsk. vinnslur · Ársreikningur · Fjárhagsáætlun · Fjárhagsgreining · Bankavinnslur Námskeiðið er fyrst og fremst hugsað fyrir þá sem færa bókhald fyrirtækja og þurfa að sækja sér upplýsingar úr fjárhagsbókhaldinu. Verð kr. 20.000
  Á námskeiðinu er launaútreikningur tekinn fyrir allt frá stofnun launþega til gerðar launamiða í lok árs. Helstu atriði námskeiðsins eru: · Uppsetning launakerfis · Stofnun launþega · Launauppsetning · Launakeyrsla, skráning, innlestur, útreikningur · Uppflettingar · Skýrslur · Launagreining · Aðgerðir í lok árs, launamiðar Námskeiðið er fyrir alla sem koma að útreikningi launa. Verð kr. 20.000
  Á þessu námskeiði er farið yfir skuldunautakerfið og hvernig hægt er að nýta það til innheimtu. Helstu atriði sem skoðuð verða: · Stofnun skuldunauta · Uppsetning kerfis, s.s. flokkanir, greiðsluskilmálar · Uppflettingar · Skýrslur · Innheimtukerfi banka · Milliinnheimta · Dráttarvextir · Reikningsyfirlit Námskeiðið er hugsað fyrir þá sem sinna samskiptum við skuldunauta fyrirtækis, bókhaldi og innheimtu. Verð kr. 20.000
  Á námskeiðinu er farið yfir það ferli sem á sér stað í birgðum frá innkaupum til sölu. Einnig er skoðað hvernig unnið er með sölukerfið í dk. Meðal helstu atriða: · Vörur – stofnun · Birgðageymslur · Birgðabreytingar · Uppflettingar · Skýrslur · Verðbreytingar · Uppskriftir · Afsláttarvinnslur · Sölureikningar, Sölupantanir, Sölutilboð · POS · Sölugreining · Birgðagreining Námskeiðið er hugsað fyrir þá sem eru að vinna með birgðir. Starfsmenn á lager, í innkaupum og sölumenn.Verð kr. 20.000
  Á námskeiðinu eru kostir verkbókhaldsins skoðaðir. Farið er yfir ferli verks, stofnun, skráning tíma og kostnaðar og gerð verkreikninga. Meðal þess sem skoðað er: · Uppsetning verkbókhalds · Stofnun og viðhald verka · Skráning tíma og kostnaðar á verk · Reikningagerð · Uppflettingar · Skýrslur · Flutningur tíma í laun Námskeiðið er hugsað fyrir þá sem þurfa að vinna með verk s.s. hvað varðar reikningagerð, stjórnun o.þ.h. Verð kr. 20.000
  Boðið verður upp á námskeið í notkun gjaldmiðla í dk viðskiptahugbúnaði Farið verður í: Uppsetningu gjaldmiðla Uppsetning gjaldmiðla Stofnun nýrra gjaldmiðla Hvernig gengi gjaldmiðla er sótt rafrænt til banka Hvernig gengi gjaldmiðla er sett handvirkt í dk hugbúnaði Hvað ber að varast Hvernig hægt er að færa bókhald í erlendum gjaldmiðli Hvernig hægt er að reikna gengismun rafrænt í dk hugbúnaði Fjárhagsbókhald Uppsetningu gjaldmiðla á bókhaldslyklum Útreikning gengismunar í fjárhag Færslu gengismunadagbókar Skuldunautar Uppsetning gjaldmiðla á skuldunautum Útreikning gengismunar Lánardrottnar Uppsetning gjaldmiðla á lánardrottnum Útreikning gengismunar · Sölureikningar Reikningar í erlendri mynt Hvernig hægt er að hafa mismunandi reikningaform eftir skuldunautum (gjaldmiðlum) Markmið með námskeiðinu er að þátttakendur öðlist þekkingu á að vinna með gjaldmiðla í dk, stemma gjaldmiða af og reikna gengismun bæði handvirkt og vélrænt. Verð kr. 20.000
  Námskeið í áramótavinnslum Hvað þarf að gera? Boðið verður upp á námskeið í áramótavinnslum, þ.e.a.s. þeim aðgerðum sem flest fyrirtæki þurfa að framkvæma um áramót dagana 17. og 18. desember frá kl.09-12.  Farið er í: Lokun reikningsárs og flutningur opnunar á nýju ári. Afstemmingar safnlykla við undirkerfi. Afstemmingar/jafnanir á lánardrottnum og skuldunautum. Virðisaukaskattsuppgjör, gengisleiðréttingar, birgðatalningar, launamiðar, aldursgreiningar skulda og eigna, fjárhagsáætlanir og fjárhagsgreiningar. Ýmis greiningartól til að auðvelda uppgjörsvinnu. Kynntar verða nýjungar og nýtt útlit í verkdagbók. Markmið með námskeiðinu er að þátttakendur öðlist þekkingu á: hvaða aðgerðir geta auðveldað notendum dk áramótauppgjör. Uppgjöri til endurskoðanda og hvaða aðgerðir eru mögulegar varðandi birgðatalningar. Námskeiðið er haldið í desember á ári hverju. Verð kr. 20.000