Námskeið í notkun gjaldmiðla í dk

Boðið verður upp á námskeið í notkun gjaldmiðla í dk viðskiptahugbúnaði

Farið verður í:

Uppsetningu gjaldmiðla

Uppsetning gjaldmiðla
Stofnun nýrra gjaldmiðla
Hvernig gengi gjaldmiðla er sótt rafrænt til banka
Hvernig gengi gjaldmiðla er sett handvirkt í dk hugbúnaði
Hvað ber að varast
Hvernig hægt er að færa bókhald í erlendum gjaldmiðli
Hvernig hægt er að reikna gengismun rafrænt í dk hugbúnaði

Fjárhagsbókhald

Uppsetningu gjaldmiðla á bókhaldslyklum
Útreikning gengismunar í fjárhag
Færslu gengismunadagbókar

Skuldunautar

Uppsetning gjaldmiðla á skuldunautum
Útreikning gengismunar

Lánardrottnar

Uppsetning gjaldmiðla á lánardrottnum
Útreikning gengismunar

Sölureikningar

Reikningar í erlendri mynt
Hvernig hægt er að hafa mismunandi reikningaform eftir skuldunautum (gjaldmiðlum)

 

Markmið með námskeiðinu er að þátttakendur öðlist þekkingu á að vinna með gjaldmiðla í dk, stemma gjaldmiða af og reikna gengismun bæði handvirkt og vélrænt.

Verð kr. 20.000